Viktoriya Uvaricheva

Viktoriya Uvaricheva
Ethnicity: Caucasian
Gender: Female
Union: Non-Union
Height: 5' 7" (170 cm)
Weight: 190 lbs (86 kg)
Sizes: Dress: 18
Bra: 40DD
Waist: 36
Hip: 44
Inseam: 32.0
Shoe: 10.0
Car: 2000 Red Toyota